Stichting Matahari Groningen

 

Stichting Matahari in het MFC

Doelstelling van de soosmiddagen is om de gasten een gezellige Indische sfeer te bezorgen. Voorop staan het elkaar ontmoeten, het onderling voeren van gesprekken en het uitwisselen van informatie tussen gasten, het bestuur en de werkgroep. Iedere belangstellende is van harte welkom.

Men streeft ernaar om geregeld een Indische culturele activiteit te presenteren, zoals: literatuur, muziek en dans. Ook kan men dansen op live muziek van diverse muziekgroepen.

Diverse Indische hapjes, een Indische catering en licht alcoholische dranken zijn verkrijgbaar.
In principe de 3e zondag v.d. maand 15.00 -18.30 uur. Uitgezonderd de maanden juli, augustus en september.
Voor meer informatie: dhr. Wijnveldt tel.nr. 06 – 83167207
of zie onze website www.mataharigroningen.nl

Overzicht soosdata 2017:
15 januari
19 februari
19 maart
23 april (ivm. eerste paasdag op 16 april)
21 mei
18 juni
17 of 24 september
15 oktober
19 november
17 december (kerst)