Activiteiten voor volwassenen

Gymnastiek

Gymclub voor dames/heren
Maandagmiddag 13.30 - 14.15 uur
Kosten: 52 euro per jaar plus administratiekosten 10 euro
1 keer per week van september t/m mei
Stadjerpaskorting mogelijk
1 keer gratis kennismaking (meedoen)
55+ leden (zowel dames als heren)
Informatie: Tineke van der Veen 050 535 13 35

Gymnastiek
Dinsdagmorgen 09.30 - 10.30 uur
Kosten: 52 euro per jaar plus administratiekosten 10 euro
1 keer per week van september t/m mei
Stadjerpaskorting mogelijk
1 keer gratis kennismaking (meedoen)
55+ leden (zowel dames als heren)
Informatie: Nieske van der Bijl 050 571 75 57

Jazzgym dames (2 groepen)
Woensdagochtend 9.30 - 10.30 uur

woensdagochtend 11.00 - 12.00 uur

Kosten: 52 euro per jaar plus administratiekosten 10 euro
1 keer per week van september t/m mei
Stadjerpaskorting mogelijk
1 keer gratis kennismaking (meedoen)
55+ leden (momenteel enkel dames, maar mannen zijn ook welkom)
Informatie: Aaf Loonstra 050 - 541 52 50

 

terug naar boven

Yoga

Maandagochtend 11.15 - 12.15 uur

Donderdagochtend 9.00 - 13.00 (3 groepen)

Kosten: 77,50 euro per jaar plus administratiekosten 10 euro
1 keer per week van september t/m mei
Stadjerpaskorting mogelijk
1 keer gratis kennismaking (meedoen)
50+ groep bestaande uit mannen en vrouwen
Informatie: Liesbeth Hoyer 050 526 07 03

 

terug naar boven

 

Sjoelen

Maandagmiddag 14.30 - 17.00 uur

sjoelen

Woensdagavond 20.00 - 22.30 uur

 

terug naar boven

Kaartspelen

Klaverjassen
Dinsdag 14.00 - 17.00 uur

Kaartclub
Dinsdagavond 19.30 - 23.00 uur

Bridgeclub
Woensdagmiddag 13.30 - 17.00 uur

Kaart- / Sjoelclub
Donderdagmiddag 14.00 - 17.00 uur
Kaarten in het MFC de Wijert/Helpman

 

terug naar boven

 

Operette

Opera in het MFC de Wijert/HelpmanDinsdagavond 19.30 - 23.00 uur Operette-/Operakoor N.N.O.O.K.

N.N.O.O.K. zoekt nieuwe leden.
Voor meer informatie kunt u bellen met de voorzitter van het koor: Dhr. J. Dijk, tel. 050-5735451

zie ook hun website

terug naar boven 

 

Tekenen/Schilderen

Woensdagmorgen 9.00 - 12.00 uur

 

terug naar boven 

Jeu de Boules

Woensdag 14.00 - 16.30 uur

Jeu de boules in het MFC de Wijert/Helpman

 

terug naar boven

 

Dansen

Dansclub '73
(1 keer per 14 dagen)
Woensdagavond 19.30 - 23.00 uur

Volksdansen

Donderdagochtend 9.30 - 10.30 uur
Kosten: 52 euro per jaar plus administratiekosten 10 euro
1 keer per week van september t/m mei
Stadjerpaskorting mogelijk
1 keer gratis kennismaking (meedoen)
55+ groep bestaande uit mannen en vrouwen
Informatie: Tineke Wieringa 050 525 60 30

Stijldansen
Donderdagochtend 10.45 - 12.15
Kosten: 52 euro per jaar plus administratiekosten 10 euro
1 keer per week van september t/m mei
Stadjerpaskorting mogelijk
1 keer gratis kennismaking (meedoen)
50+ groep bestaande uit mannen en vrouwen (als alleenstaande bent u ook van harte welkom)
Informatie: Tineke Wieringa 050 525 60 30

Buikdansen
Donderdagavond 19.00 - 21.00
Zie link cursussen

Salsa (beginners/gevorderden)
Vrijdagavond 19.00 - 21.00
Zie link cursussen

 

terug naar boven

 

Tafeltennis

Donderdag 20.00 22.30 uur

 

terug naar boven 

 

martini film club

Jaarprogramma 2011-2012

Datum

Activiteiten

Dinsdag                      27 september 2011

 

INTRODUCTIECURSUS VIDEO FILMEN DEEL 1 DOOR WOBBE GORTER, AANVANG 19.30 uur

Dinsdag                       11 oktober  2011

 VASTSTELLEN JAARPROGRAMMA 2011 -2012
VERTONING EN BESPREKING “LENTE VERFILMEN “ 
START WEDSTRIJD GROEPSFILMEN  met thema “nog niet bekend” 
als inzending naar de clubwedstrijd van NOVA Noord medio maart 2012, 
START MONTAGEWEDSTRIJD  , uitgifte ruw materiaal op DVD-RW als AVI bestand,
zie ook spelregels.

Donderdag
13 oktober 2011

UNICA  filmavond
Te gast bij Klare Kimen videoclub in Leeuwarden, vertoning bekroonde amateurfilms met toelichting

Dinsdag                       18 oktober  2011

 

INTRODUCTIECURSUS VIDEO FILMEN DEEL 2 DOOR WOBBE GORTER, AANVANG 19.30 UUR

Dinsdag
25 oktober 2011

EIGEN WERK , bekijken en bespreken  
PROJECT PRESENTATIE van een van de Projecten  tbv onder meer idee, taakverdeling etc 

Donderdag
27 oktober 2011

Open Podium
Te gast bij bij videoclub Winschoter Stadsjournaal in Winschoten.
Commissie geeft advies op ingediende films om de film geschikt te maken voor breder publiek

Dinsdag                      8 november  2011

PROJECT  “EENMINUUTFILM” 
Met onder meer : idee – scenario – productie – montage  

Zaterdag
12 november 2011

Noordelijk amateur Film Festival  in Leeuwarden, zie ook  www.noordelijkamateurfilmfestival.nl

Donderdag 
22  november 2011

EIGEN WERK , bekijken en bespreken  
PROJECT PRESENTATIE van een van de Projecten  tbv onder meer idee, taakverdeling etc  

Dinsdag                      6  december 2011

SPEELFILM  -  ANALYSE 1e deel
Analyse van speelfilms van het speelfilm project van NOVA Noord

Dinsdag                      20  december 2011

LICHT EN BELICHTINGSTECHNIEK
Met onder meer : wat betekent licht bij het filmen en wat is belichtingstechniek

Dinsdag
10 januari 2012

NIEUWJAARSBORREL
JAARVERSLAG 2011  en vaststellen contributie 2012
EIGEN WERK , bekijken en bespreken  
PROJECT PRESENTATIE van een van de Projecten  tbv onder meer idee, taakverdeling etc 

Dinsdag
24 januari 2012

 EIGEN WERK , bekijken en bespreken  
FILMOEFENING doorlopende beweging in 3 shots in groepjes van 2 personen.

Dinsdag
7  februari 2012

SPEELFILM  -  ANALYSE 2e deel
Analyse van speelfilms van het speelfilm project van NOVA Noord
PROJECT PRESENTATIE van een van de Projecten  tbv onder meer idee, taakverdeling etc 
Inleveren filmpjes montage wedstrijd

Dinsdag
21  februari 2012

MONTAGE WEDSTRIJD   –  VERTONING EN BEOORDELING 
Filmvereisten : filmduur max. 3 min. en zie spelregels
Beoordelingscriteria: standaard beoordelingsformulier en publieksbeoordeling

Dinsdag                      6  maart  2012

PROJECT PRESENTATIE van een van de Projecten  tbv onder meer idee, taakverdeling etc 

Dinsdag
20 maart  2012

ANALYSE EN BEOORDELING GROEPSFILM - thema  “nog niet bekend”
Gereed maken voor inzending naar festival
Filmvereisten : max  2.30 min. en zie spelregels

Dinsdag
3  april  2012

EIGEN WERK , bekijken en bespreken 
PROJECT PRESENTATIE van een van de Projecten  tbv onder meer idee, taakverdeling etc

Dinsdag
17  april  2012

CAMERA ONTDEKKINGSTOCHT
In groepjes van de meegebrachte camera’s de mogelijkheden en onmogelijkheden verkennen
Met hetzelfde groepje mensen een kort onderwerp verfilmen en de mogelijkheden van
de onderzochte camera’s centraal vertonen

terug naar boven