De Speeltuin

De Speeltuin

 
Openingstijden
ma t/m vrij 09.00 – 18.00 uur.
zaterdag 10.00 – 17.00 uur.
zondag 14.00 – 17.00 uur.

Op 4 juni 2008 is er een nieuwe speeltuin geopend op het achterterrein van het Multifunctioneel Centrum. In deze speeltuin is van alles te vinden; van kabelbaan tot en met watertafel.

De speeltuin is voort gekomen uit initiatieven van een aantal vrijwilligers van de kinderclub. Samen met de kinderen van deze club hadden zij een maquette gemaakt en deze aan de wethouder gepresenteerd. Hierdoor is het balletje gaan rollen hetgeen heeft geresulteerd in de speeltuin zoals die nu te vinden is.

Regels t.a.v. de speeltuin:

  1. Betreden van de speeltuin en verkeerd gebruik van de speeltoestellen is op eigen risico.
  2. Ouders zijn aansprakelijk voor hun kinderen.
  3. Schade toegebracht aan speeltoestellen en hekwerk zal worden verhaald op de ouders.
  4. Gebruik en aanwezigheid van drugs en/of alcohol is ten strengste verboden.
  5. Verboden voor fietsen, bromfietsen en skelters
  6. Honden niet toegestaan
  7. Afval in de prullenbakken
  8. Verboden toegang buiten de openingstijden.

Bij het niet naleven van de regels wordt de toegang tot de speeltuin ontzegd.

– Om veiligheidsredenen kan besloten worden om bij slechte weersomstandigheden de speeltuin te sluiten.
– Bij overlast en vandalisme kunt u contact opnemen met Meldpunt Overlast: 050 – 58 75 885.
– Het is ook van belang om bij elke vernieling aangifte te doen bij de Politie: 0900 – 8844.

Alleen dan kan er iets gedaan worden!
Voor algemene vragen kunt u terecht bij dhr. R. Krikken 06 – 15 96 37 50