Wijkcomité Helpman

Het wijkcomité Helpman behartigt de belangen van de bewoners van de hele wijk. 
We zetten ons in voor een groene, leefbare en veilige omgeving.

Multifunctioneel Centrum

De Wijert & Helpman

P.C. Hooftlaan 1

Groningen

050 - 527 54 07

Website door Wisemice.nl