De Speeltuin

In deze speeltuin is van alles te vinden; van kabelbaan, zandbak, fietstoestel tot en met watertafel.  Een veilige speeltuin, óók geschikt voor kinderen met een beperking.

De speeltuin is voort gekomen uit initiatieven van een aantal vrijwilligers van de kinderclub. Samen met de kinderen van deze club hadden zij een maquette gemaakt en deze aan de wethouder gepresenteerd. Hierdoor is het balletje gaan rollen hetgeen heeft geresulteerd in de speeltuin zoals die nu te vinden is.

De speeltuin van het MFC heeft nieuwe winter-openingstijden.

 

Openingstijden in de maanden november - januari:

 • Maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur.

 • Zaterdag en zondag van 12:00 tot 16:00

Openingstijden februari:

 • Maandag t/m zaterdag van 10:00 - 17:00 uur.

 • Zondag 12:00 - 17:00 uur.

openingstijden maart:

 • Maandag tot en met zaterdag van 10:00 - 18:00 uur.

 • zondag van 12:00 - 18:00 uur.

 

Houd de geldende coronaregels ook hier in acht.

Regels in de speeltuin:

 1. Betreden van de speeltuin en verkeerd gebruik van de speeltoestellen is op eigen risico.

 2. Ouders zijn aansprakelijk voor hun kinderen.

 3. Schade toegebracht aan speeltoestellen en hekwerk zal worden verhaald op de ouders.

 4. Gebruik en aanwezigheid van drugs en/of alcohol is ten strengste verboden.

 5. Verboden voor fietsen, bromfietsen en skelters

 6. Honden niet toegestaan

 7. Afval in de prullenbakken

 8. Verboden toegang buiten de openingstijden.
   

Bij het niet naleven van de regels wordt de toegang tot de speeltuin ontzegd.

 • Om veiligheidsredenen kan besloten worden om bij slechte weersomstandigheden de speeltuin te sluiten.

 • Bij overlast en vandalisme kunt u contact opnemen met Meldpunt Overlast: 050 – 58 75 885.

 • Het is ook van belang om bij elke vernieling aangifte te doen bij de Politie:
  0900 – 8844.

Alleen dan kan er iets gedaan worden!
Voor algemene vragen kunt u terecht bij de heer R. Krikken 06 – 15 96 37 50