Wijkcomité Helpman

Het wijkcomité Helpman behartigt de belangen van de bewoners van de hele wijk. 
We zetten ons in voor een groene, leefbare en veilige omgeving.

website wijkcomité Helpman

info@wijkhelpman.nl