top of page

Wijkcomité Helpman

Het wijkcomité Helpman behartigt de belangen van de bewoners van de hele wijk. 
We zetten ons in voor een groene, leefbare en veilige omgeving.

website wijkcomité Helpman

info@wijkhelpman.nl

bottom of page